U vindt op IureSearch: (door te klikken op de knoppen hieronder of links in uw scherm)

Wanneer u op een van de knoppen klikt, wordt naar uw IureSearch-wachtwoord gevraagd.

 

U heeft dit per e-mail ontvangen.

 
           
           
           
          
          
          
          
          
          

 

Gebruik, gebruiksrecht en geldigheidsduur

Deze site wordt 3x per jaar geactualiseerd (in januari, april en september). Het gebruik van deze site is slechts toegestaan aan

  1. abonnementhouders (tarief in 2020: 330,00 voor 12 maanden);

  2. praktijkjuristen die een door Quod Iure georganiseerde cursus hebben gevolgd en die beschikken over een inlognaam en wachtwoord (aan te vragen via: info@quodiure.nl). Om gedurende het hele jaar gebruik te kunnen maken van IureSearch zal men, na elke cursus,  het wachtwoord moeten wijzigen.

Vergroten / verkleinen deelschermen en terug naar de huidige schermverdeling

Met uw muis kunt u de schermen rechts groter of kleiner maken.

Met de 'linken' hierboven of in de linkerkolom kunt u informatie oproepen in drie verschillende schermen. Zo kunt u bijvoorbeeld gelijktijdig een arrest, de bijbehorende conclusie en wettekst openen. Door op Home (links in de balk bovenin uw scherm) te klikken, herkrijgt u de huidige indeling van uw scherm.

Auteursrecht en uitsluiting aansprakelijkheid

Alle rechten, waaronder auteursrechten, op IureSearch en op de inhoud daarvan berusten bij Quod Iure.

De verwerking van de gegevens op IureSearch en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Quod Iure kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op IureSearch is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Quod Iure, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Quod Iure is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van IureSearch.